Pásztó Városi

Óvoda és Bölcsőde

Tagintézmények

2015. szeptemberétől az óvodánkba járó kisgyermekek mozgáslehetőségei bővültek a tornaszoba kialakításával. Így ideálissá váltak óvodánkban a nevelési feltételek. Tornatermünket berendeztük már meglévő, és pályázati pénzforrásból vásárolt új eszközökkel. Sok, változatos mozgáslehetőséget biztosító tornaszer, mozgásfejlesztő eszköz áll a gyermekek rendelkezésére. A folyamatos fejlesztés érdekében, mindent megteszünk a továbbiakban is.             

Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása, az egészség óvása, megőrzése. Az egészség definíciójához igazodva ez testi, lelki és szociális jólét együttes meglétét kívánja, ezért az egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja.

Bővebben...

Beindítottuk óvodánkban a Tudásvár – Játékvár Természeti Tehetségműhelyt, amelynek vezetője Barnákné Szádeczki Margit tehetségfejlesztő pedagógus, Bátka Józsefné munkaközösség vezető, Sárik Jánosné óvodavezető. Feltérképeztük a nagycsoportos gyermekek érdeklődési területét és kiválasztottuk a természet és környezet iránt leginkább érdeklődőket. A tehetségműhely 30 órás tevékenység tartalmát az óvodás gyermekekhez, helyi sajátosságainkhoz és a pedagógiai programunkhoz igazítottuk.

Bővebben...

Az óvoda és a család interaktív együttműködése óvodai nevelésünk kapcsolatrendszerében elsődleges és meghatározó. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják mind azokat az együtt nevelési lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.  

Bővebben...

Nagyon köszönjük a pásztói Mézlovagnak és a méztermelő apukáknak, hogy megajándékozták a gyermekeket mézes tízóraival és támogatták az óvodánk étrendjét is mézzel.

 Amit a mézről tudni kell:

Bővebben...

Az óvodapedagógusok érzik felelősségüket a befogadás időszakában. Arra törekszenek, hogy kellemes érzéseket keltsenek a gyermekekben az óvodai élet iránt. A gyermekek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe veszik személyes, egyéniségéhez igazodó, differenciált bánásmódot valósítanak meg.  „A gyermek érdeke mindenek felett áll.”

Bővebben...

Pályázatok