Pásztó Városi

Óvoda és Bölcsőde

Tagintézmények

 

Az óvodánkba érkező gyermekek mozgáskultúrája nagyon eltérő, ugyanakkor mozgásigényük nagy. 

A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás). Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét, és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepük van az egészség megóvásában. Felerősítik, kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. A játék tevékenységét öröm kíséri, ami lehet funkció öröm, vagy a létrehozás öröme, az együttes-élmény öröme.

Az udvari szabad, vagy szervezett mozgások mellett, a tornaterem a gyermekek folyamatos mozgásfejlesztésének színterévé vált.

A tornaszobában lehetőségünk van mindennapos mozgásra, testnevelés foglalkozások megtartására, illetve jó lehetőség a vidám dalos játékok, népi játékok, mondókázás megvalósítására.

Tornaszobánk mindig jókedvű gyermekektől hangos. Óvodásaink naponta örömmel veszik birtokba és élvezik a tágas tér, és sok eszköz adta lehetőséget.

 

Önöket, Kedves Szülők arra kérjük, hogy a gyermekek a délutáni órákban is töltsék idejük egy részét a szabadban mozgással. Amikor lehetőségük van, tegyenek hosszabb sétákat, kirándulásokat gyermekeikkel. Mindez az edzettség, állóképesség növelése mellett, az érzelmi kapcsolatukra is pozitívan hat. Valamint biztosítsák a gyermekek számára a kényelmes tornaruházatot az óvodai testnevelés foglalkozásokra.

Képek a galériában!

 

Pályázatok